+421 918 642 008 novysedlak@unipark.sk kontakt

Trenažér rizik Karlovy Vary

07/2019

Chtěli byste občes potrénovat krizové situace? Může se to hodit!
Unikátní trenažér pro řešení rizik ve výškách a hloubkách,  trénink fyzické zdatnosti a aktivní nácviky krizových situací jsme navrhli pro Svět záchranářů v Karlových Varech. Vedle primárního zaměření na vzdělávání záchranářských subjektů a škol lze využít např. pro kurzy výškových prací i volnou zábavu.

Dominantou celého návrhu je čtvercová věž o výšce 12 m tvořená ocelovou kostrou a opláštěním vodovzdornými překližkami. Vnitřní členění (4 nadzemní podlaží a střecha) je propojené ocelovým dvouramenným schodištěm. Příčky simulující místnosti a chodby pro nácvik evakuace budovy jsou v každém patře rozmístěny odlišně. Na obvodových stěnách věže se nacházejí simulovaná okna s parapetem, balkóny, bleskosvod, ocelový a provazový žebřík, lano na šplh a pracovní lano pro nácvik výstupu a sestupu pomocí lezecké techniky. Na severozápadní stěně najdeme vysunutou tyč na šplh, lano s kladkou a těžkým břemenem, ferratový trenažér a nýty pro kotvení při tréningu technického lezení. Celá jihozápadní stěna je horolezecká - strukturovaná, s rozdílnou obtížností 7 lezeckých tras, umožňující top-rope jištění i umístění samojistících zařízení. Věž je propojena s ocelovým příhradovým stožárem pro nácvik pohybu po ocelovém laně a záchrany raněného z visu, součástí trenažeru je i 12 m dlouhá lanovka.
Západně od věže jsou umístěny nízké lanové překážky, 4 různě vysoké hrazdy a „cik cak“ pneumatiky sloužící k rozvíjení motorických schopností, trénování rovnováhy, výdrže a posilování.
V navazujícím svahu se nachází také 3 dřevěné bariéry s různou obtížností překonávání a plazení pod provazy s nastavitelnou výškou. V horním zlomu svahu je umístěn tunel pro nácvik plazení stísněnými prostory.

trenažér rizik - vizualizace
trenažér rizik - vizualizace
trenažér rizik - vizualizace