+421 918 642 008 novysedlak@unipark.sk kontakt

Planeta Mysteria

02/2020

„Našel jsem další stopu, kapitáne!“
„Skvělé, co říkají výsledky z naší vesmírné laboratoře?“
„Zdá se, že nás na této planetě čeká mimořádné dobrodružství, pane.“

Planeta Mysteria vznikla jako ideový záměr dobrodružně naučné atrakce pro jedno z největších nákupních center v Praze. Jejím hlavním cílem je kromě rozvoje pohybových dovedností také zábavnou formou podpořit přirozenou zvídavost, chuť objevovat, zkoumat, spolupracovat a vzdělávat se. Dobrodružný příběh s řešením úkolů, využitím různých metod poznávání, jednoduchých fyzikálních zákonitostí, optických jevů, manuální zručností, hledání informací a logického uvažování představuje skvělý potenciál chytré zábavy, aktivního pohybu a jedinečného zážitku pro všechny věkové kategorie.

PANOPTIKARIUM
Druhý ideový záměr prezentuje atrakci s akcentem pohybově zážitkových prvků. Panoptikarium představujeje snový až bizarní svět s množstvím pohybových úkolů a výzev. Příběhová motivace může přimět návštěvníky k netradičnímu zdolávání překážek a tréninku všech pohybových dovedností. Optické klamy zároveň vytvoří zajímavé prostředí pro bezpečné překonávání výzev a doslova fantazijní zážitky.

ideový záměr - skica
ideový záměr - skica