+421 918 642 008 novysedlak@unipark.sk kontakt

Dobrodružné hřiště Halda

09/2018

Projekt dobrodružného hřiště vznikl v rámci rekultivace okolí sídliště v Brně-Medlánkách. Dětské hřiště, petanque a venkovní posilovnu, které se v dané lokalitě nachází, jsme doplnili o chybějící prostor pro aktivní vyžití dětí ve věku 6-12 let. Hřiště je navrženo tak, aby přirozeně vybízelo náročnou věkovou skupinu k trávení volného času ve venkovním prostředí a rozvíjelo jejich pohybové dovedností včetně reálných sociálních kontaktů.
Umístění stavby i její podoba už z dálky lákají k návštěvě. Hřiště je dominantou terénní vyvýšeniny tvořené umělou navážkou hlušiny. Vlastní tvar pak připomíná tvrz, která se skládá ze tří věží propojených lávkami s různorodými překážkami. Konstrukce stavby je navržena s možností případného rozšíření o další prvky jako jsou např. skluzavky, nízký lanový park či prolézačky.
Návrh pracuje s širokým spektrem nároků a pohybových schopností cílové věkové skupiny. Překážky, které svou obtížností na první pohled odpovídají spíše mladším dětem, mohou být velkou výzvou i pro starší, pokud zapojí fantazii. Zkuste s dětmi „dobýt“ dobrodružné hřiště Halda se zavázanýma očima nebo třeba po setmění s čelovkami. Společné dobrodružství a zážitky možná překvapí i vás!

Dobrodružné hřiště Halda
Dobrodružné hřiště
Dobrodružné hřiště
Hřiště Halda
Dobrodružné hřiště
Dobrodružné hřiště Halda
Dobrodružné hřiště Halda
Dobrodružné hřiště Halda