Studie

Na začátku stojí vaše sny, představy a potřeby.

Inspirujte se a najděte to nejlepší řešení pro váš projekt.

Prostudujeme možnosti vašeho místa, vaše zadání a doporučíme to nejlepší řešení. První výkresy, skici a vizualizace jsou základním dílkem skládačky, kterou od nás dostanete.

Na začátku každého úspěšného projektu stojí vaše sny, představy a potřeby. V Unipark víme, že každý projekt je jedinečný a zaslouží si individuální přístup. Právě proto nabízíme službu studie, která vám pomůže najít to nejlepší řešení pro vaši vizi.

Studie představuje klíčový krok při plánování a realizaci stavby turistické atrakce:

  1. Analýza prostředí a potřeb: Studie umožňuje důkladně prostudovat okolí plánované turistické atrakce a identifikovat specifické potřeby cílové skupiny návštěvníků. To pomáhá přizpůsobit design a funkčnost atrakce tak, aby co nejlépe vyhovovala očekáváním a zájmům návštěvníků.

  2. Kreativní návrhy a vizualizace: Studie umožňuje vytvořit různé kreativní návrhy a vizualizace budoucí atrakce. To pomáhá investorům a projektantům lépe pochopit potenciál projektu a rozhodnout se pro optimální design a koncepci.

  3. Optimalizace nákladů a plánování: Studie pomáhá identifikovat potenciální rizika a překážky při realizaci projektu a předcházet jim. To umožňuje efektivněji plánovat náklady a časový harmonogram stavby, což může vést ke snížení nákladů a zvýšení efektivity projektu.

  4. Bezpečnost a regulační shoda: Studie zahrnuje analýzu bezpečnostních aspektů a zákonných požadavků spojených s turistickými atrakcemi. To pomáhá zajistit, že plánovaná atrakce bude splňovat veškeré bezpečnostní normy a regulační požadavky, což je klíčové pro ochranu zdraví a bezpečnosti návštěvníků.

  5. Podpora při získávání finančních prostředků: Detailní studie může poskytnout investorům a finančním institucím důvěru v projekt a pomoci při získávání finančních prostředků na jeho realizaci.

Celkově lze říci, že studie představuje základní kámen úspěšného projektu turistické atrakce, který pomáhá minimalizovat rizika, optimalizovat výsledný design a plánování a zajišťuje, že projekt bude plně odpovídat potřebám a očekáváním návštěvníků.

Co nabízíme:

  1. Prostudování možností vašeho místa: Začínáme tím, že detailně prozkoumáme vaše místo a jeho okolí. Porozumíme jeho charakteristikám, možnostem a omezením, abychom mohli navrhnout optimální řešení, které bude efektivní a funkční.

  2. Analýza vašeho zadání: Nasloucháme vašim požadavkům a specifikacím. Pochopíme vaše cíle, očekávání a priority, abychom mohli navrhnout projekt, který je plně přizpůsoben vašim potřebám.

  3. Vytvoření prvních výkresů, skic a vizualizací: Na základě studia vašeho místa a zadání vytvoříme první návrhy, výkresy a vizualizace. Tyto prvotní koncepty jsou základním dílkem skládačky, kterou od nás dostanete. Budou vám sloužit k vizualizaci a diskuzi nad možnými směry projektu.

Family parks, s.r.o.
Sladkovského 13
612 00 Brno
Česká republika

IČ: 05704391 | DIČ: CZ05704391

Vedená u Krajského soudu v Brně, značka C 97472
Obchodní oddělení
+420 775 253 944

info@unipark.cz
Adresa kanceláře
Životského 15
615 00 Brno
Česká republika

Odebírejte náš newsletter

Ať už Vás zajímá cokoliv, jste na správném místě. Budeme Vás informovat o veškerých novinkách