novysedlak@unipark.sk kontakt

Smoczy plac zabaw I. Etap

07/2018

Zewnętrzną przestrzeń dla dzieci śmy zrelizowali dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Sport Hrubá voda.
Pomimo tego, że przestrzeń jest ograniczona na jednej stronie rzeką a na drugiej ochronną linia elektryczną, udało nam się wybudować duży obszar do gier, zabawy i rozwoju dzieci.
Główną dominatą , która nadała nazwę placu zabaw, jest wspinaczka w ksztąłcie smoka. Dalszą częścią jest szlak z bloków równowagi i zawieszonych belek z drewna, kryjówka dla gier w koronie lub park liniowy. Umieściliśmy tam również wiele mniejszych i interaktywnych elementów gry, takich jak badania przesiewowe sita, wagi, młynki, koryta lub koparki.
Cały obszar zabawy działa jak jedna duża piaskownica, która spełnia również funkcję bezpiecznej warstwy powierzchniowej. Obszar placu piaskowego określa betonowe korzenie. Niektóre z nich są wyposażone w elementy do siedzenia i służą głównie do wypoczynku dla rodziców. Po innych się można wspinać, czołgać lub na ścigać samochodzikami, dla których śmy wymodelowali specjalne trasy. powierzchni korzenia specjalny wzór ścieżek rowerowych. Wchodząc do obszaru placu, betonowe korzenie są ozdobione kamienną mozaiką, która jest naszą designową specjalnością.
W gorące letnie miesiące część placu jest chroniona przez żagiel osłoną, która stworzi cień.

Dětské dračí hřiště
Dětské dračí hřiště
Dětské dračí hřiště
Dětské dračí hřiště
Dětské dračí hřiště
Dětské dračí hřiště
Dětské dračí hřiště
Dětské dračí hřiště
Dětské dračí hřiště
Dětské dračí hřiště