novysedlak@unipark.sk kontakt

Park treningowy linowy i Via Ferrata

04/2019

Czy wybierasz się na którąś z Via Ferrat? Czy podobałoby Ci się wypróbować ją „na brudno” w realnych warunkach, aktualnej pogodzie, wietrze i temperaturze? Dla inwestora ze Słowacji zaprojektowaliśmy plenerowy symulator Via Ferrata, na którym zwiedzający mogą potrenować swoją zręczność i niezbędne umiejętności, jak również pokonać niektóre szczyty tatrzańskie.

Park treningowy linowy i Via Ferrata zaprojektowano dla konkretnej lokalizacji w wysokości 2000 m n. p. m., która stanowi punkt wejścia na Via Ferratę. Zamawiający wyznaczył dla atrakcji zadaszoną przestrzeń mieszczącą się pod budynkiem górnej stacji kabinowej kolei linowej, rolę konstrukcji nośnej pełnią istniejące słupy stalowe narażone na działanie pogody w górach.
Park treningowy zaprojektowaliśmy w postaci trasy obwodowej z własnym zabezpieczeniem, tak jak ma to miejsce na prawdziwych Via Ferratach. Tworząc przeszkody, kładliśmy nacisk na wystarczający stopień trudności, oryginalność oraz ogólną atrakcyjność: wejście stanowi olbrzymi słup z betonu z klasycznymi wycięciami do wspinaczki (Boulder), koło którego zwiedzający trafiają do wysokości, na platformę wejściową. Stąd kontynuują oni przez przeszkody: Most Łańcuchowy, Przepaść, Grzbiet, Kamienie, Przełaz, Most i Ferrata, do Drabiny Zejściowej.
Środowisko górskie zainspirowało nas do oryginalnego podejścia plastycznego i opracowania graficznego atrakcji. Oprócz stylizowanych zwierząt, na które wspinacze trafiają na przeszkodach, pokonują oni na trasie także słynne szczyty Tatr, w ich wysokości nad poziomem morza.
Park zaprojektowano z myślą o szerokim gronie użytkowników, przy czym główną grupę docelową stanowią rodziny ze starszymi dziećmi. Charakter oraz umiejscowienie w plenerze sprawia, że park może bardzo dobrze symulować realne warunki, w jakich wspinacze wchodziliby na Via Ferratę w bliskiej okolicy.

Park Via Ferrata – szkic
Park Via Ferrata – szkic
Park Via Ferrata – szkic
Park Via Ferrata – szkic