+421 918 642 008 novysedlak@unipark.sk kontakt

Sportovně zábavní fit věž

10/2019

Co si představíte, když se řekne originální workout? Odložte zaběhlé představy a nedržte se při zemi. Pro soukromého investora jsme navrhli a postavili unikátní fit věž, kde písmeno W znamená rozhodně více než jen workout...

Zadáním klienta bylo vytvořit návrh sportovně zábavní věže v krajinářské části soukromé zahrady, která by obsahovala především prvky workoutu. Vytvořili jsme originální stavbu, která skýtá až překvapivé množství zajímavých alternativ pro trénink, adrenalinové zážitky i zábavu.
Konstrukce věže opticky vytváří písmeno W (= workout), jehož šikmé plochy jsou základem pro boulderovací stěny s různým náklonem. Součástí věže jsou klasické cvičební prvky - dvě hrazdy, krátké a dlouhé ručkování, kolíkování, šikmá lavička, rybí schůdky a boxovací pytel. Dodatečně mohou být zavěšeny také kruhy, TRX lana aj. Samostatně jsou pak umístěna bradla a slack line.
Ve výšce 4 m je na konstrukci věže umístěna horizontální plošina tvořící strop a zároveň startovní můstek pro 30 m dlouhou lanovku. Přístup na plošinu umožňují další tři tréninkové prvky - lanový žebřík, tyč na šplh či lanová síť. Kromě sportovního využití slouží fit věž také jako vyhlídka do zahrady a navazující krajiny. Z horní plošiny se lze prostřednictvím lanové lávky dostat až do výšky 6 m, kde na odvážné čeká kromě krásného výhledu i další atrakce - big swing.

Jedno W a tolik možností! Podívejte se, jak vypadá naše originální fit věž na fotografiích, které můžete srovnat také s projektovými vizualizacemi:

originální workout
fit věž
fit věž
fit věž
originální workout
originální fit věž
fit věž
originální workout
fit věž
fit věž
workout - vizualizace
fit věž  - vizualizace